CZEN

Zaměstnanci a pracovní právo

Proplácení nákladů zaměstnance na cestu do práce v době nouzového stavu

Vedoucí našeho oddělení technické údržby se bojí koronaviru a z toho důvodu začal do práce jezdit svým autem. Předtím jezdil MHD. Nyní chce, abychom mu zvýšené náklady na dopravu (benzín, parkovné apod.) propláceli. Musíme?

Nikoli. I v době nouzového stavu nadále platí obecné pravidlo, že náklady spojené s cestou na své pravidelné pracoviště si zaměstnanec nese sám, a to i v případě, že z obav o své zdraví zvolí zaměstnanec k cestě do práce namísto městské hromadné dopravy nákladnější způsob cestování, jako je např. taxi, vlastní vozidlo apod.

Helena.Hailichova@JSK.cz, +420 226 227 637

2. 4. 2020

Postavení odborů v době nouzového stavu

Jsou nějakým způsobem v době nouzového stavu pozastavena, změněna apod. práva zdejší odborové organizace vůči nám jako zaměstnavateli?

Nikoli. I v době nouzového stavu zůstávají práva odborové organizace v tomto ohledu nedotčena. Zaměstnavatel tedy i nadále musí plnit veškeré své povinnosti vůči odborové organizaci (příp. jiným zástupcům zaměstnanců, jako jsou rady zaměstnanců apod.) v celém rozsahu, a to bez ohledu na vyhlášený nouzový stav či další související mimořádné okolnosti.

Helena.Hailichova@JSK.cz, +420 226 227 637

1. 4. 2020

Ošetřovné a práce z domova

Náš pan mzdový účetní je aktuálně doma na ošetřovném s dětmi. Potřebovali bychom ale, aby nám vždy koncem kalendářního měsíce zpracoval mzdy k výplatě, což by technicky mohl udělat z domova. Můžeme po něm toto požadovat?

Bohužel takto postupovat nemůžete. Doba, po kterou zaměstnanec čerpá ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 13 let, je překážkou v práci na straně zaměstnance ve smyslu zákoníku práce. Po dobu trvání této překážky tedy zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci práci přidělovat. Zvažte ale např. alternativní řešení, že po domluvě s tímto zaměstnancem on vždy ke konci kalendářního měsíce ošetřovné ukončí (a místo něj na ošetřovné nastoupí jeho manželka) a vykoná pro Vás požadované zpracování mezd (za což mu uhradíte mzdu) a poté opětovně na ošetřovné nastoupí. Dle nedávno účinné právní úpravy je totiž možné, aby se po dobu nouzového stavu rodiče na ošetřovném takto opakovaně střídali.

Helena.Hailichova@JSK.cz, +420 226 227 637

30. 3. 2020
Archiv článků