CZEN

Tomáš Doležil

Tomáš Doležil absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v letech 1992–1998 a je držitelem titulu LL.M. Eur v oboru evropského práva z Evropského institutu v německém Saarbrückenu
z roku 2000. Rovněž získal titul Ph.D. na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2006. Od roku 2002 je advokátem. Před svým příchodem do JŠK pracoval celkem 15 let v mezinárodních advokátních kancelářích Linklaters (1999–2005) a Clifford Chance (2006–2014, od roku 2012 na pozici Counsel).
V roce 2008 působil půl roku v oddělení private equity advokátní kanceláře Clifford Chance ve Frankfurtu nad Mohanem. Společníkem advokátní kanceláře JŠK a vedoucím její korporatní/PE praxe je od roku 2014.

Tomáš se zaměřuje na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního/obchodního práva, rodinných firem a oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Má za sebou téměř dvě stovky uskutečněných M&A projektů jak na mezinárodní, regionální, tak na domácí úrovni, přičemž mnohé z nich patří k nejvýznamnějším na středoevropském trhu.

Tomáš je od roku 2016 členem představenstva a předsedou daňového a právního výboru Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA), která podporuje firmy působící v oboru private equity a venture kapitálu. Od roku 2016 je také členem rozkladové komise ČNB. Tomáš byl od počátku členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích a aktivně se podílel na jeho přípravě. V rámci celojustiční soutěže byl vyhlášen Právníkem roku v oblasti obchodního práva za rok 2014. Je také spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer), občanskému zákoníku (C.H. Beck) a autorem knihy „Koncerny v komunitárním právu“ (Auditorium 2008). Pravidelně přednáší na téma korporátního práva a fúzí a akvizic.