CZEN

Síť Pontes

PONTES je síť právních kanceláří, která se opírá o vzájemnou spolupráci a dosažené výsledky.

Pro náš tým je typická jeho schopnost propojit vysokou úroveň poskytovaných právních služeb, kterou první generace kanceláří v regionu střední a východní Evropy obecně nedosahuje, se znalostmi daného regionu, které nemůže nadnárodní konkurence ve většině případů nabídnout.

Znalost je klíčem k dokonalosti. Naším cílem je sledovat nejnovější trendy právní praxe a navazovat spolupráci s těmi nejschopnějšími v oboru. Kanceláře sítě PONTES těží z pravidelných zahraničních vzdělávacích akcí, pracovních stáží a diskusních setkání.

PONTES čerpá z hlubokých znalostí získaných v rámci té nejlepší mezinárodní praxe. PONTES, to je více než 150 profesionálů poskytujících právní služby prvotřídní kvality, na které se jejich klienti mohou zcela spolehnout a kteří mají zkušenosti v celé řadě oborů zahrnujících korporátní právo, včetně fúzí a akvizic (M&A), bankovnictví a financí, právo nemovitostí, agendu soudních sporů, smluvní právo, pracovní právo, sektor energetiky a infrastruktury, ale i pojišťovnictví a právo kapitálových trhů.

www.ponteslegal.eu