CZEN

Roman Kramařík

Roman Kramařík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) v roce 1997. V roce 2000 zde dokončil postgraduální studium (JUDr., Ph.D.) a stal se advokátem.

Praxi zahájil ještě při studiích jako stážista, nejprve v roce 1994 u Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce) v Paříži, v UBS v Ženevě v roce 1994, UBS v Hongkongu v roce 1995 a ve White & Case v Praze v letech 1995–1997. V letech 1997–2003 pracoval nejprve jako koncipient a později jako advokát v Allen & Overy v Praze a v Londýně. V roce 2004 založil s Nickem Johnsonem a Evou Novákovou advokátní kancelář Johnson & Kramařík, která se později přejmenovala na Johnson Šťastný Kramařík a od roku 2014 působí jako JŠK. Romanovy zkušenosti zahrnují zastupování řady klientů při akvizicích a financování, konverzi České rafinérské do takzvané procesní rafinerie, finanční a operativní pronájmy dopravních letadel, zastupování nadnárodních klientů ve sporech či poradenství v oblasti hospodářské soutěže. Roman získal zvlášť intenzivní zkušenosti v oborech výstavby veřejné infrastruktury (nejen) formou PPP, v energetice, telekomunikacích a zdravotnictví.

JŠK s Romanovým přispěním spoluzakládala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI), jakož i populární komunitní portál o rekodifikaci www.obczan.cz.