CZEN

Recruitment

Jestliže jste cílevědomí, máte zajímavý životopis, jste pracovití, se zájmem o právo a chcete se intenzivně učit, neváhejte a zašlete nám svůj životopis k posouzení anebo kontaktujte přímo některého z našich společníků.
S Vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Kontakt pro zasílání životopisů:  Zuzana.Olsen@JSK.cz.

Volné pozice

 

Často kladené otázky

Kdy mi sdělíte rozhodnutí?

Přijímání nových členů týmu obvykle obnáší dvě kola pohovorů a praktický test. Jestliže máte ukázku Vaší dřívější analytické práce, která není důvěrného charakteru, zašlete ji prosím k urychlení procesu společně se životopisem. Na zaslané nabídky odpovídáme do jednoho týdne a celý proces obvykle trvá kolem tří týdnů.

Jaké jsou vzdělávací a školící příležitosti?

Školení považujeme za nejdůležitější faktor úspěchu a růstu celé firmy, bez ohledu na postavení dotčeného právníka. Našim právníkům nabízíme širokou škálu interního i externího školení ve specializovaných právních oblastech (např. právo cenných papírů, projektové financování, obecné financování, pojišťovnictví, pracovní právo), obecnou ekonomickou znalost (např. jak číst účetní závěrku, jak fungují kapitálové trhy) a v tzv. soft dovednostech (vyjednávací, komunikační a prezentační dovednosti).
Spolu se školením, které zajišťuje firma, je každý právník povzbuzován k absolvování dalších školení v oblasti jeho profesních zájmů.

Existuje možnost práce v zahraničí?

Nemáme vlastní mezinárodní pobočky, ale firma aktivně podporuje načerpání mezinárodních zkušeností. Rozvíjíme výměnný program s našimi přidruženými firmami v rámci regionu střední Evropy a v dalších evropských zemích. Navíc budeme podporovat případnou účast na mezinárodních výzkumných projektech (např. jestli byste rád/a strávil/a semestr na zahraniční univerzitě a podílel/a se na projektu v oblasti, která je relevantní pro zaměření firmy).

Jaká je pracovní doba?

Naši klienti a úspěch jejich transakcí jsou naší nejvyšší prioritou. Přestože dosažení tohoto cíle vyžaduje mnoho hodin práce, snažíme se najít rovnováhu mezi zaměstnáním a životem mimo něj. Právníci v naší firmě sice nepracují méně hodin než v jakékoli z předních právních firem, ale mohou pracovat doma a jejich přítomnost v kanceláři do pozdních hodin se neočekává, pokud to práce s klientem nevyžaduje. Nadto dovolenou našich lidí bereme velice vážně.