CZEN

Q&A z karantény

 

Obsah pro Q&A z karantény je inspirován aktuálními dotazy našich klientů. Věříme, že jejich sdílení může pomoci všem, kteří si v této složité době kladou podobné otázky. U odpovědí došlo k jejich zestručnění a částečnému zobecnění.  Nemohou tak nahradit osobní odbornou konzultaci nebo radu.

 

Obchodní vztahy / náhrada škody

Korporátní právo / IP

Zaměstnanci a pracovní právo

M&A / PE / VC

Financování

Nemovitosti

Veřejné zakázky a soutěžní právo