CZEN

Obchodní vztahy / náhrada škody

Předvídatelnost a nové závazky

Dodáváme českým stavebním firmám materiál nakoupený v zahraničí. Můžeme nadále akceptovat objednávky, i když nevíme, zda nám náš zahraniční dodavatel zvládne materiál i v době pandemie dodávat?

Obecně platí, že riziko prodlení nebo nedodání materiálu je na Vaší straně. Pandemie ani opatření vlády dopadající i na zahraniční obchod nyní již nejsou nepředvídatelnou okolností. Při neschopnosti obstarat slíbený materiál tak nemůžete nové objednávky jednostranně zrušit s poukazem na pandemii a zákon Vás před případnými sankcemi ze strany odběratelů (zejména před náhradou škody) neochrání. Pokud vzhledem k současné situaci důvodně pochybujete o své schopnosti nové objednávky plnit, doporučujeme Vám tuto skutečnost s potenciálními odběrateli projednat a předem se s nimi dohodnout na alokaci tohoto rizika. 

Tomas.Kral@JSK.cz, +420 226 227 661 

31. 3. 2020

Hell-or-high water

V leasingové smlouvě máme “hell-or-high water” klauzuli, že musíme platit nájem za pronajatou technologii bez ohledu na okolnosti a na její stav. Opravdu musíme i nyní, když je provoz zastavený?

Ano. Pokud se Vaše smlouva řídí českým právem, je tato klauzule obecně přípustná. Podle okolností Vám však mohou dopady COVID-19 dávat právo na otevření jednání o smlouvě podle § 1765 a násl. občanského zákoníku (tzv. hardship). Ale pozor: až do případného rozhodnutí soudu nesmíte zastavit platby a nárok na obnovu jednání o smlouvě musíte uplatnit bezodkladně. Za mezní lhůtu se považují 2 měsíce, ale podle okolností může být kratší i delší. Pronajímatel se nejspíš bude bránit tvrzením, že přestože ve Vaší smlouvě není výhrada, že strany na sebe přejímají riziko změny, je tato výhrada u leasingu strojů z definice implikovaná - tím spíše, máte-li hell-or-high-water klauzuli. Nic takového ale nebylo dosud českými soudy výslovně dovozeno a uplatnění nároku na obnovu jednání má ve Vašem případě smysl.

Roman.Kramarik@JSK.cz, +420 602 212 494

25. 3. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků