CZEN

Nemovitosti

Nemožnost platit nájem

Jsem nájemce prostor, které užívám pro své podnikání. V důsledku pandemie nemohu své podnikání provozovat a pravděpodobně nebudu moci uhradit nájemné. Mohu požadovat slevu z nájemného?

Nájemce je dle zákonných ustanovení oprávněn požadovat slevu z nájemného ve dvou případech, a to pokud má předmět nájmu vadu a lze jej užívat pouze s obtížemi nebo v případě, že je nájemce v užívání předmětu nájmu rušen třetí osobou. Vzhledem k tomu, že v období pandemie nemožnost užívání předmětu nájmu nezavinil pronajímatel, ale jedná se o tzv. vyšší moc, nájemce není oprávněn požadovat přiměřenou slevu z nájemného. Určitě se ale vyplatí s pronajímatelem navázat kontakt a požádat o dočasnou úpravu nájemného. I pro pronajímatele bude v této době výhodnější například dočasně odložit splatnost nájemného či jej prominout, než riskovat insolvenci svého nájemce, kterého v této době půjde pravděpodobně těžko nahradit. Doporučujeme ale detailně zkoumat samotnou nájemní smlouvu, která může obsahovat ustanovení odlišná od zákona, která budou mít aplikační přednost.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

1. 4. 2020

Dohody mezi pronajímateli a nájemci a úpravy nájemních smluv

Jsem pronajímatel a uzavřel jsem s nájemcem smlouvu o nájmu nebytových prostor. Nájemce v důsledku pandemie požaduje obnovení jednání o podmínkách nájemní smlouvy. Mám povinnost jednání obnovit?

Pokud je v nájemní smlouvě vyloučeno použití ustanovení § 1765 občanského zákoníku, které umožňuje obnovení vyjednávání o smlouvě v případě podstatné změny okolností, pak každá ze stran převzala toto riziko na sebe a pronajímatel není povinen obnovit jednání o podmínkách smlouvy. V případě absence vyloučení uvedeného ustanovení by nájemce musel prokázat, že se jedná o tak podstatnou změnu okolností, že založila zvlášť hrubý nepoměr mezi stranami. Tento nepoměr nebyl v české judikatuře dosud kvantifikován, avšak dle odborné literatury se musí jednat o změnu okolností zcela mimořádnou, anomální a nikoliv jen nadprůměrnou. Podle UNIDROIT (Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva) by musela podstatná změna okolností zapříčinit nárůst nákladů nebo snížení hodnoty minimálně o 50 % oproti původní hodnotě, spíše ale až 80 %, 100 % a více. Nájemce by tak v podstatě musel prokázat, že v důsledku pandemie došlo k tak výraznému propadu tržního nájemného za obdobné prostory v daném místě, že jím placené nájemné přesahuje minimálně o 50 procent takové snížené tržní nájemné.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

30. 3. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků