CZEN

M&A / PE / VC

Definice business day

V SPA máme běh lhůt navázaný na pracovní dny, definované jako dny, kdy jsou banky otevřené pro běžný provoz. Má stávající situace, včetně omezení nebo přerušení provozu mnohých institucí, dopad na běh lhůt podle této smlouvy?

Zatím nikoli. Ačkoli je provoz bank v České republice omezen zkrácenou otevírací dobou a uzavřením vybraných poboček, tato omezení nemají vliv na provádění platebních operací. Proto se domníváme, že stávající omezení se s ohledem na stávající situaci v České republice v běhu příslušných lhůt zřejmě neprojeví; je však potřebné v každém jednotlivém případě ověřit, zda se definice pracovního dne neváže i na jinou skutečnost a/nebo jinou jurisdikci.

Michal.Jendzelovsky@JSK.cz, +420 226 227 655

2. 4. 2020

Konvertibilní úvěry / zápůjčky ‑ milestones, conversion events

Ve smlouvě o konvertibilním úvěru jsme s investorem dohodli milníky pro poskytnutí druhé tranše úvěru a podmínky pro konverzi úvěru na podíl, které s ohledem na předpokládané dopady pandemie na naší společnost nenastanou. Jak v této situaci postupovat?

Konvertibilní úvěry jsou ve vztahu k podmínkám poskytnutí finančních prostředků a konverzi na podíl do značné míry individualizované potřebám společnosti. U milníků pro poskytnutí jednotlivých tranší úvěru do značné míry závislých na činnosti a obchodních výsledcích společnosti bude potřeba jednat o změnách těchto podmínek. Samotná konverze bývá kromě běžně očekávaných událostí jako získání dalšího financování nebo změnu ovládání společnosti vázaná na uplynutí času (tzv. long-stop datum). Lze proto očekávat, že při neochotě vstupu dalšího investora do společnosti za zachování stávajícího provozu konverze proběhne po uplynutí stanoveného času. I v tomto případě doporučujeme ověřit, zda se u tohoto typu konverze jedná o právo některé ze stran (které nemusí využít) nebo povinnost všech zúčastněných stran konverzi provést.

Michal.Jendzelovsky@JSK.cz, +420 226 227 655

1. 4. 2020

Předsmluvní odpovědnost

Je možné, že celá naše skupina zastaví na přechodnou dobu investice, včetně M&A projektů. Jaké je riziko, že nám vznikne odpovědnost za ukončení běžících jednání?

Riziko není významné. Máme za to, že současná mimořádná situace představuje spravedlivý důvod přerušení jednání, který předvídá zákon. Odpovědnost by vznikla tehdy, pokud by se uzavření smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné (jednalo by se o konečnou fází jednání) a jednání byste ukončili v rozporu s očekáváním protistrany překvapivě a bez spravedlivého důvodu. Pokud by se však zvýšila pravděpodobnost takového opatření Vaší skupiny, doporučujeme protistranu o této možnosti informovat. 

Tomas.Dolezil@JSK.cz, +420 604 857 992

31. 3. 2020
Archiv článků