CZEN

Lidé

Společníci

Roman Kramařík

Společník

E-mail: Roman.Kramarik@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 612

Eva Nováková

Společník

E-mail: Eva.Novakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 618

Roman Šťastný

Společník

E-mail: Roman.Stastny@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 622

Tomáš Doležil

Společník

E-mail: Tomas.Dolezil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 639

Marta Fišnerová

Společník

Marta Fišnerová je seniorní český advokát s více než desetiletou praxí. Marta se specializuje zejména na spory, pojišťovací právo a obchodní právo se zvláštním zájmem o právo kontraktační a nároky na náhradu újmy. Má široké zkušenosti s vedením sporů, ale i vyjednáváním smírů, mimo jiné pokud jde o odpovědnostní nároky v oblasti stavebnictví, energetiky, IT a jiných technologií. Vedle poskytování každodenní obsluhy řadě českých i zahraničních klientů (například Avia, AIG, MetLife a podobně), poskytuje klientům poradenství i v oblasti regulatorních otázek a compliance, ale i při obvyklých obchodních transakcích. Předtím, než se přidala k JŠK, pracovala jako interní právník v pojišťovně Kooperativa.

E-mail: Marta.Fisnerova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 615

Of-counsels

Nick Johnson

Of-counsel

E-mail: Nick.Johnson@JSK.cz

Michal Petr

Of-counsel

Michal Petr absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně (Mgr.) v roce 2002 a v roce 2008 zde dokončil postgraduální studium (JUDr., Ph.D.).

Michal donedávna působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž, kde se během svého působení účastnil nejdůležitějších případů. Jeho vztahy s ÚOHS nejsou příchodem do JŠK zcela přerušeny. Nadále se například podílí na přípravě nové legislativy. Michal se soutěžnímu právu věnuje více než deset let a z toho posledních 5 let jako místopředseda ÚOHS. Soutěžní právo rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Michal je také autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

Michal působí v JŠK na pozici of-counsel.

E-mail: Michal.Petr@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Dana Štumpová

Of-counsel

Dana Štumpová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1994 složila justiční zkoušku a byla jmenována soudkyní. Od té doby Dana pracovala jako soudkyně i jako advokátka v několika zahraničních právních firmách. V posledních letech se spolu s dalšími konzultanty účastní supervizí některých projektů spolufinancovaných z evropských fondů a působí jako specialista na smlouvy podle vzorových dokumentů FIDIC. Od roku 2005 Dana poskytla několik seminářů týkajících se jejich užívání. Je současně členem České Asociace Konzultačních Inženýrů a podílí se na mezinárodních workshopech uživatelů dokumentů FIDIC.

V souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce se Dana věnuje zejména problematice zadávání stavebních prací a víceprací. Vedle běžné advokátní praxe se dále věnuje ochraně vlastnických práv ať už při restitucích, vydržení nebo strpění užívání pozemku provozovateli letišť podle zákona o civilním letectví.

E-mail: Dana.Stumpova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Tomáš Richter

Of-counsel

Tomáš Richter absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) v roce 1994, v roce 1996 získal postgraduální titul LL.M. na Středoevropské univerzitě, postgraduální tituly Ph.D. (2002) a JUDr. (2005) získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. V roce 2018 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenován docentem pro obor obchodní právo.

Advokátem je od roku 1998. V letech 1996 až 2004 praktikoval v Allen & Overy v Praze, s pobyty v kancelářích v Londýně (1999) a Frankfurtu nad Mohanem (2002/2003). V roce 2005 byl partnerem v Noerr Stiefenhofer Lutz v Praze a od roku 2006 do roku 2021 působil jako of-counsel v Clifford Chance v Praze. Je též rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. 

Specializuje se na řešení úpadku obchodních společností a na spory s ním související. V současnosti je předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute. Je členem skupiny privátních expertů, kteří Evropské komisi poskytovali konzultace ohledně jejího návrhu evropského insolvenčního nařízení 2015/848 i evropské restrukturalizační směrnice 2019/1023.

V JŠK je of-counsel.

E-mail: Tomas.Richter@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Vedoucí advokáti

Patrik Müller

Vedoucí advokát

Patrik Müller ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Dále absolvoval roční studijní kurz mezinárodního práva a práva EU na univerzitě ve španělské Salamance v letech 2004 až 2005. Od ukončení studia Patrik pracuje v JŠK. Poskytoval poradenství různým bankám při financování několika projektů obnovitelných zdrojů energie a též při financování realitních projektů. Zastupoval společnost AGEL, předního českého poskytovatele zdravotní péče při akvizici regionální nemocnice a Moravan Aviation (nyní Zlín Aircraft), českého výrobce sportovních letadel, před českým Úřadem civilního letectví, včetně poradenství v insolvenčních a restrukturalizačních záležitostech. Ve své praxi se zabývá také energetickou regulací a právem veřejných zakázek.

E-mail: Patrik.Muller@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 669

Advokáti

Helena Hailichová

Advokát

Helena Hailichová je advokátka, která má vice než 13 let zkušeností jak z českých a mezinárodních advokátních kanceláří, tak i z působení jako firemní právník či secondee v mezinárodních firmách (např. T-Mobile, IBM, Hill‘s Pet Nutrition a Provident Finance). Helena se ve své praxi zaměřuje na korporátní a obchodní právo a má také významné zkušenosti z oblasti pracovního práva a ochrany dat. Helena poskytuje poradenství českým a mezinárodním firmám v konkrétních regulačních otázkách se zaměřením na IT, technologie, media a telekomunikace. Před nástupem do JŠK pracovala v Evropské komisi, na generálním ředitelství pro vnitřní obchod v Bruselu. Vedle běžné advokátní praxe je Helena soudem jmenovaný tlumočník pro anglický jazyk.

E-mail: Helena.Hailichova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 637

Kateřina Chizzola Bardonová

Advokát

Kateřina Chizzola Bardonová působí v JŠK od roku 2011. Její hlavní specializací je pojišťovnictví zahrnující tvorbu pojišťovací dokumentace a regulatorní otázky, dále sporná agenda a rovněž oblast správy a vymáhání pohledávek. Před příchodem do JŠK působila Kateřina u jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners a krátkodobě rovněž jako stážistka v advokátní kanceláři a pojišťovně právní ochrany ve Velké Británii. Kateřina je rovněž absolventkou Cardiff University, oboru Evropská studia. Kateřina je členem České advokátní komory od roku 2012.

E-mail: Katerina.Bardonova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 621

Michaela Šmotková

Advokát

Michaela Šmotková působí v JŠK od roku 2012. V rámci kanceláře se zaměřuje zejména na obchodní právo a právo obchodních společností, pojišťovací právo, spotřebitelské spory a ochranu osobních údajů. Michaela má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Před svým nástupem pracovala mimo jiné v jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners. Michaela rovněž strávila jeden rok studiem obchodního práva a práva obchodních společností ve Švédsku. Členem České advokátní komory je od roku 2013.

E-mail: Michaela.Smotkova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 625

Zuzana Hebká

Advokát

Zuzana Hebká působí v JŠK od roku 2014 a zaměřuje se převážně na pojišťovací právo včetně regulatorních otázek, spornou agendu a vymáhání pohledávek. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž studovala na Université de Lausanne ve Švýcarsku. Během svých studií, před příchodem do JŠK, pracovala pro pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře. Zuzana je členem České advokátní komory od roku 2014.

E-mail: Zuzana.Hebka@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 624

Martin Sztefek

Advokát

Martin Sztefek působí v JŠK od roku 2013. Martin vystudoval v roce 2014 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2017 také University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA. V rámci magisterského studia rovněž strávil jednoletý studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Gentu. Před příchodem do JŠK působil ve dvou významných českých advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje především na právo občanské, a to zejména oblast náhrady škody, a dále na právo obchodních společností, pojišťovnictví, nemovitosti a insolvenční právo. Martin složil úspěšně advokátní zkoušky v dubnu 2018. 

E-mail: Martin.Sztefek@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 641

Eliška Šimonová

Advokát

Eliška Šimonová působí v JŠK od roku 2016 a zaměřuje se především na spory, občanské a obchodní právo a pojišťovací právo. Před svým nástupem do JŠK pracovala pro mezinárodní kancelář Clifford Chance. Eliška vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a věnovala semestr studiu korporátního práva v Nizozemí. Současně vystudovala ekonomickou fakultu. Eliška je členem České advokátní komory od roku 2014.

E-mail: Eliska.Simonova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 626

Daniel Pospíšil

Advokát

Daniel Pospíšil působí v JŠK od roku 2013. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také dokončil bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studoval mezinárodní obchod. Díky absolvování United Nations International School v New Yorku mluví plynně anglicky. Ve své praxi se zaměřuje především na korporátní a obchodní právo a současně na bankovnictví a finance. V JŠK má na starosti sportovněprávní agendu a zkušenosti má rovněž v oblasti práva energetického. Daniel úspěšně složil advokátní zkoušky v prosinci 2018.

E-mail: Daniel.Pospisil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 648

 

Hana Císlerová

Advokát

Hana Císlerová je součástí týmu JŠK od roku 2019. Po absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity získala titul LL.M. v oboru práva duševního vlastnictví na italské univerzitě v Turíně a Akademii WIPO.  Poté se věnovala především autorskému právu a právu ochranných známek v Jižní Americe – Kolumbii, kde působila několik let v advokátních kancelářích a ve veřejném sektoru. V Kolumbii je od roku 2014 rovněž advokátkou.

Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky a od roku 2018 je soudní tlumočnicí španělského jazyka.

E-mail: Hana.Cislerova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 655

 

Jana Pospíšilová

Advokát

Jana Pospíšilová působí v JŠK od roku 2018. Jana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci svého studia absolvovala roční studijní pobyt na University of Helsinki ve Finsku. V JŠK se zaměřuje především na korporátní a obchodní právo a současně na bankovnictví a finance. Jana úspěšně složila advokátní zkoušky v říjnu 2020.

E-mail: Jana.Pospisilova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 627

 

Zuzana Valoušková

Advokát

Zuzana je zkušená litigační expertka zaměřující se na komplexní spory. Součástí týmu JŠK je od července 2021. Předtím působila ve významných mezinárodních advokátních kancelářích (Linklaters, Norton Rose Fulbright a Kinstellar). Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti soudních i rozhodčích řízení. Samostatně řeší komplexní spory pro klienty napříč průmyslovými odvětvími (zejména z oblastí energetiky, zdravotnictví či pro vládní instituce). Bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti korporátního práva a práva hospodářské soutěže, které získala díky práci na významných akvizičních transakcích na českém trhu. Publikovala také řadu článků na různá témata týkající se sporů, soutěžního práva a oblasti life sciences.

Zuzana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a je členkou České advokátní komory. Následně také studovala právo na Universidad Pública de Navarra ve Španělsku a zúčastnila se studijního a vzdělávacího programu ve francouzském právu pořádaného Pařížskou advokátní komorou. Kromě rodilé češtiny hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky a má základní znalost němčiny

E-mail: Zuzana.Valouskova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Koncipienti

Lenka Petráková

Koncipient

Lenka Petráková působí v JŠK od roku 2017. Lenka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a bakalářského programu Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci svého studia absolvovala roční studijní pobyt na Université de Rennes 1 ve Francii a později také roční studijní pobyt na Lancaster University v Anglii. V JŠK se zaměřuje především na korporátní a obchodní právo, spornou agendu a soutěžní právo.

E-mail: Lenka.Petrakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 645

Iva van Leeuwen (Ulmannová)

Koncipient

Iva van Leeuwen působí v JŠK od roku 2019. Kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr.) a Mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd v Praze (Bc.) absolvovala také program zaměřený na studium práva Evropské Unie na Leidenské Univerzitě v Nizozemí (LL.M.). Před nástupem do JŠK pracovala v oblasti lidských práv pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a pro Organizaci spojených národů, na Ukrajině a v Kosovu, a v českých i mezinárodních nevládních organizacích. V JŠK se zaměřuje na finanční služby a jejich regulaci. Mluví plynně anglicky a dorozumí se rusky.

E-mail: Iva.vanLeeuwen@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 649

 

Tomáš Král

Koncipient

Tomáš je součástí týmu JŠK od roku 2014. Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvoval jednosemestrální výměnný program na Bucerius Law School v Hamburku zaměřený na mezinárodní a srovnávací obchodní právo. Během studií získal pracovní zkušenosti i mimo soukromou sféru, a to na stážích na Úřadu vlády ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR a v kabinetu generálního advokáta na Soudním dvoře EU v Lucemburku. Tomáš se ve své praxi zaměřuje zejména na korporátní, závazkové a energetické právo. Zkušenosti má i v oblasti rozhodčího řízení a soudních sporů. Členem České advokátní komory je od roku 2019.

E-mail: Tomas.Kral@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 661

 

Jiří Beneš

Koncipient

Jiří působí v týmu JŠK od roku 2019. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s diplomovou prací v oblasti ochrany osobních údajů. V průběhu svého studia se stal prezidentem Common Law Society, akademického spolku zaměřeného na popularizaci angloamerického, evropského a komparativního práva. Před nástupem do JŠK působil v přední české advokátní kanceláři, kde se zaměřoval na oblast compliance. V týmu JŠK se Jiří věnuje regulaci finančního sektoru, ochrany osobních údajů a e-commerce. Jiří je členem České advokátní komory od roku 2019.

E-mail: Jiri.Benes@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 642

 

Filip Kvapil

Koncipient

Filip působí v JŠK od začátku roku 2020 jako advokátní koncipient. Filip je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V průběhu studia získal pracovní zkušenosti především v oblasti trestního a občanského práva, konkrétně pak práva rodinného, závazkových právních vztahů a civilního procesu. Filip obhájil diplomovou práci na téma Konstitutivní rozhodnutí v civilním řízení se zaměřením na změnu či zrušení závazku v důsledku podstatné změny okolností. V JŠK se zaměřuje především na právo obchodních společností, bankovnictví a finance.

E-mail: Filip.Kvapil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 663

 

Pavel Géci

Koncipient

Pavel pracuje v JŠK od roku 2018. V roce 2020 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od té doby zde působí jako advokátní koncipient. Ve své praxi se zaměřuje především na soudní spory, pojišťovací právo a problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy.

E-mail: Pavel.Geci@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 619

 

Martin Vaněk

Koncipient

Martin se přidal k JŠK v létě 2018, v roce 2021 úspěšně dokončil studium právnické fakulty Univerzity Karlovy a od té doby u nás působí jako advokátní koncipient. Ve své praxi se Martin věnuje převážně soudním sporům se zaměřením na civilní řízení, odpovědnostní vztahy a pojišťovnictví. Před příchodem do JŠK pracoval v české insolvenční kanceláři.

E-mail: Martin.Vanek@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 657

 

Klára Šmídová

Koncipient

Klára je součástí týmu JŠK od roku 2020. Klára vystudovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci svého studia absolvovala také semestrální studijní pobyt na University of Antwerp v Belgii. Dříve působila ve středně velké české advokátní kanceláři, kde se zaměřovala na korporátní právo, pracovní právo a rodinné právo. V JŠK se specializuje především na korporátní a obchodní právo.

E-mail: Klara.Smidova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 635

 

Jan Koprnický

Koncipient

Jan je součástí týmu JŠK od roku 2020. Předtím pracoval v renomovaných advokátních kancelářích v Praze a zaměřoval se především na obchodní právo. V rámci svého působení měl také příležitost se podílet na několika významných nemovitostních transakcích v České republice. V JŠK je jeho primárním zaměřením obchodní právo, právo obchodních společností a závazkové právo. Jan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a také strávil jeden semestr na Právnické fakultě Univerzity v Oslu.

E-mail: Jan.Koprnicky@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 654

 

Marek Pume

Koncipient

E-mail: Marek.Pume@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 626

 

Michaela Švejnohová

Koncipient

E-mail: Michaela.Svejnohova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 670

Studenti

                                                 

Erik Baše

Paralegal

E-mail: Erik.Base@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 643

                                                 

Radim Bradáč

Paralegal

E-mail: Radim.Bradac@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 631

                                                 

Nathalie Hofmanová

Paralegal

E-mail: Nathalie.Hofmanova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 629

                                                 

Martin Hroch

Paralegal

E-mail: Martin.Hroch@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 614

                                                 

Tomáš Klíma

Paralegal

E-mail: Tomas.Klima@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 655

                                                 

Jakub Mařík

Paralegal

E-mail: Jakub.Marik@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 886

                                                 

Matyáš Nekvasil

Paralegal

E-mail: Matyas.Nekvasil@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 620

                                                 

Vojtěch Novák

Paralegal

E-mail: Vojtech.Novak@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 652

Management a administrativa

Dana Knežević

Office & HR manager

E-mail: Dana.Knezevic@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 659

Renata Sýkorová

Účetní

E-mail: Renata.Sykorova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 617

Jan Pošvář

BD executive

E-mail: Jan.Posvar@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 638

Kamila Žáková

Účetní asistentka

E-mail: Kamila.Zakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 656

Monika Cardová

Právní asistentka

E-mail: Monika.Cardova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 623

Ivana Poláchová

Právní asistentka

E-mail: Ivana.Polachova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 653

Tereza Metičová

Právní asistentka

E-mail: Tereza.Meticova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 629

Kateřina Křížová

Litigační a marketingová asistentka

E-mail: Katerina.Krizova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 660

Petra Jordáková

Recepční

E-mail: Petra.Jordakova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Pavla Rezlerová

Recepční

E-mail: Pavla.Rezlerova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611

Michaela Smažíková

Recepční

E-mail: Michaela.Smazikova@JSK.cz

Tel.: +420 226 227 611