CZEN

Korporátní právo / IP

Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu

Z osobních důvodů chci odstoupit ze své funkce člena představenstva. Zároveň však nechci v současné době obchodní korporaci, ve které tuto funkci vykonávám, uškodit. Jak se mám zachovat?

Z funkce můžete odstoupit v době, která je pro ni nevhodná (současná situace spíše nevhodná bude), jinak se můžete dopustit porušení povinnosti péče řádného hospodáře s následkem povinnosti k náhradě újmy vzniklé obchodní korporaci. Je třeba posoudit, zda váš zájem na odstoupení svou závažností a důležitostí nepřevažuje nad zájmem korporace a zda lze po vás spravedlivě požadovat, abyste svou funkci vykonával až do konce funkčního období. Doporučujeme Váš záměr z funkce odstoupit oznámit s dostatečným předstihem, aby měla korporace čas najít vhodnou náhradu, a získat písemné potvrzení o tom, že ze své funkce neodstupujete v nevhodné době. Alternativně je možné se po dohodě se společníky nechat z funkce odvolat.

Sebastian.Speta@JSK.cz, +420 226 227 654

2. 4. 2020

Povinnost svolat valnou hromadu

Společenská smlouva vyžaduje, abych jako jednatel společnosti v následujícím měsíci svolal valnou hromadu. Je to však, s ohledem na současná omezení, možné?

Možné to je. Důsledkem nynějšího zákazu pohybu osob by nemělo být znemožnění konání zasedání orgánů společnosti při výkonu jejich podnikatelské činnosti. Zároveň se však v současné době díky měnícím se podmínkám objevují názory, že osobní účast na valné hromadě by byla porušením tohoto zákazu. Za tohoto stavu tak doporučujeme využití prostředků pro uspořádání valné hromady bez osobní přítomnosti společníků v rozsahu, jakém to zákon a společenská smlouva společnosti umožňuje (zejména v případě společníků nacházejících se v zahraničí), resp. jakmile to umožní připravovaná krizová právní úprava. Nelze také vyloučit, že u svolání valné hromady bez využití výše zmíněných prostředků by se některý ze společníků mohl dovolávat vyslovení neplatnosti usnesení přijatého na takové valné hromadě, které se nemohl z důvodů přijatých opatření osobně zúčastnit.

Sebastian.Speta@JSK.cz, +420 226 227 654

31. 3. 2020
Archiv článků