CZEN

JŠK Legal Flash

Ústavní soud svým nálezem vrátil smysl konkurenční doložce

Ústavní soud v nedávné době řešil podmínky vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty v případě porušení konkurenční doložky bývalým zaměstnancem. Na rozdíl od Nejvyššího soudu dovodil, že nárok zaměstnavatele na zaplacení smluvní pokuty vzniká porušením konkurenční doložky (tj. výkonem výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele) bez ohledu na dobu trvání tohoto porušení. Rozhodná není ani skutečnost, zda bývalý zaměstnanec chráněné informace skutečně zneužije. Případným korektivem výše smluvní pokuty pak může být pouze neúměrnost ve vzájemných právech a povinnostech sjednaných v konkurenční doložce.

(Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019)

19. 6. 2019
« Předchozí 1 6 11 16 18 19 20 21 Následující »
Archiv článků