CZEN

JŠK Legal Flash

Od 1. ledna 2022 mají zaměstnavatelé nárok na paušalizovanou náhradu nákladů spojených s prováděním srážek ze mzdy u svých zaměstnanců postižených exekucí

Nově má většina zaměstnavatelů, kteří provádí srážky ze mzdy svých zaměstnanců, dle § 270 odstavce 2 OSŘ právo si odečíst paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před tím, než je zašle oprávněné osobě. Výše této náhrady pak podle prováděcí vyhlášky činí 50 Kč měsíčně vůči každému zaměstnanci, u nějž zaměstnavatel srážky ze mzdy provádí. Provádí-li zaměstnavatel u jednoho zaměstnance srážky k vydobytí několika pohledávek zároveň, náleží mu náhrada nákladů za tohoto zaměstnance měsíčně pouze jednou. Pokud zaměstnavatel u některého zaměstnance před vyplacením srážky z ní náhradu pro sebe odečíst zapomene, nárok na ni mu u tohoto zaměstnance za daný měsíc zanikne.

5. 1. 2022

Upozornění ČNB ke správě alternativních fondů

ČNB vydala upozornění pro veřejnost týkající se správců tzv. „alternativních fondů“, tedy společností spravujících majetek menších skupin osob (max. 20 účastníků) nebo kvalifikovaných investorů. ČNB vyvrací mylnou domněnku, že správa alternativních fondů, obdobně jako klasických investičních fondů, podléhá jejímu dohledu. Není tomu tak. ČNB pouze vede veřejný seznam alternativních fondů a jejich správců, což ale neznamená, že by správcům alternativních fondů byla udílena speciální licence, a ČNB na jejich činnost dohlížela. Cílem ČNB je upozornit investory, kteří se do alternativních fondů rozhodnou investovat, že jejich investice jsou rizikovější, neboť investiční strategie alternativních fondů nepodléhá schválení ze strany ČNB, ČNB na její plnění nedohlíží a správcem může být de facto kdokoliv. Investoři by na tuto skutečnost neměli při investování do alternativních fondů zapomínat.

8. 12. 2021

Vláda rozhodla o obnovení programu Antivirus B

V rámci obnoveného programu Antivirus B budou moci čerpat podporu na náhradu mezd zaměstnanců zaměstnavatelé, kteří byli nepřímo zasaženi epidemií. Podpora tak bude náležet zaměstnavatelům, jejichž výroba či služby byly omezeny z důvodu výpadku poptávky, personálu či surovin. Výše příspěvku bude činit 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Příspěvek bude možné pobírat za období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Dle vyjádření vlády jde o podporu všech zaměstnavatelů, kteří se kvůli epidemii dostali do potíží. Program se tak uplatí i pro automobilový průmysl, pro který zatím nebyl žádný specifický program spuštěn.

1. 12. 2021
Archiv článků