CZEN

JŠK Legal Flash

Nová regulace platforem online zprostředkovatelských služeb

Evropu čeká transformace právního vztahu online platforem poskytujících zprostředkovatelské služby a jejich podnikatelských uživatelů. V rámci EU bylo vyhlášeno a v červenci 2020 vejde v platnost nařízení 2019/1150, které má být legislativní odpovědí na vzrůstající roli online zprostředkovatelských služeb typu Google, App Store, Booking.com, eBay, Facebook nebo Instagram. Za přijetím nařízení stojí snaha narovnat tržní prostředí na těchto platformách a ochránit podnikatelskou soutěž.

Tyto platformy budou nově povinny ve svých zásadách a obecných podmínkách srozumitelným a nezavádějícím jazykem zahrnout mimo jiné: 1) způsob určení pořadí jednotlivých vyhledávání, 2) rozkrytí rozdílného zacházení, které dopřávají svým produktům nebo ovládaným podnikatelským subjektům, 3) rozkrytí své datové politiky, včetně jejích dopadů na podnikatelské uživatele. Platformy navíc musí sestavit interní systém pro vyřizování stížností podnikatelských uživatelů.Napište úvodník článku.

20. 9. 2019

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o restrukturalizaci a insolvenci zavádí možnost preventivní restrukturalizace

Podniky (dlužníci) budou moci využít preventivní restrukturalizaci za účelem předejití úpadku a zajištění své životaschopnosti, přičemž bude těmto dlužníkům i nadále zachováno úplné, nebo alespoň částečné, dispoziční oprávnění nad jejich majetkem a každodenním provozem podniku. Dlužníci budou moci v zájmu podpory jednání o restrukturalizačním plánu až na výjimky přerušit vymáhání pohledávek, které u nich věřitelé uplatňují. Směrnice dále zavádí povinnost členských států zajistit možnost oddlužení i pro podnikající fyzické osoby, přičemž v takovém případě oddlužení nesmí přesáhnout dobu tří let. Směrnice musí být s výjimkou několika ustanovení transponována do 17. července 2021.

(Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2019/1023 ze dne 20. června 2019)

20. 9. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo návrh zákona o prověřování zahraničních investic

MPO navrhuje vytvoření mechanismu pro kontrolu investic ze zemí mimo EU z důvodu ochrany bezpečnosti a vnitřního pořádku. V případě, že by investice byla shledána rizikovou, bude mít vláda možnost takovou investici podmínit, zakázat nebo zpětně zrušit. Zrušit bude možné investice do 5 let od jejich dokončení, avšak investice dokončené před účinností tohoto zákona by měly zůstat nedotčeny. Předchozí povolení není vyžadováno, s výjimkou investic do nejcitlivějších odvětví jako je zbrojní průmysl nebo kritická infrastruktura. Předejít případnému zrušení bude možné dobrovolnou konzultací s MPO. V případě mediálního sektoru mohou být konzultace i povinné. Účinnost zákona se předpokládá od poloviny roku 2020.

27. 8. 2019
Archiv článků