CZEN

JŠK Legal Flash

Budou roboti odpovědní za škodu, kterou způsobí?

Evropská komise nedávno zveřejnila Zprávu o odpovědnosti a nových technologiích. Zpráva zhodnotila stávající vnitrostátní úpravu odpovědnosti za škodu a stanovuje, že platné národní úpravy zajišťují alespoň základní práva osob poškozených v důsledku činnosti AI, nicméně složitost a nepředvídatelnost umělé inteligence vyžaduje určité změny evropského práva i národních zákonů ve smyslu zpřísnění stávajících pravidel.

Navzdory četným diskusím ohledně odpovědnosti fyzických osob za rizika spojená s aktivitami plně autonomních robotů, se Komise jednoznačně vymezila proti vytvoření nové kategorie právní subjektivity dané umělé inteligenci. Podle Komise se přizpůsobení systémů odpovědnosti stávajících subjektů práva jeví jako nadále přijatelnější řešení.

15. 1. 2020

Hromadné žaloby: Rada EU schválila návrh směrnice, Vládě ČR byl předložen upravený návrh zákona

Návrh evropské Směrnice o hromadných žalobách schválila na konci listopadu Rada. Její finální znění by tak mohlo být známo již v průběhu roku 2020. Přestože směrnice může ještě doznat změn, již nyní je zřejmé, že státům bude při implementaci ponechána širší diskrece, než se doposud zdálo, a na významu proto stoupá paralelní, separátní český legislativní proces ohledně návrhu zákona o hromadných žalobách, jehož upravené znění bylo Vládě předloženo 28. listopadu. Směrnice počítá s možností volby opt-in i opt-out mechanismů v jednotlivých členských státech, český návrh přitom v aktuální podobě pracuje s oběma těmito režimy, přísnější opt-out by ale měl být použitelný jen v případech drobných nároků - zpravidla do 3 000 Kč.

18. 12. 2019

Změny u přeshraničních přeměn v EU

Rada Evropské unie přijala novou směrnici o přeshraničních přeměnách. Nová právní úprava rozšiřuje oblast současné úpravy a reaguje na některé sociální a daňové otázky tím, že (i) posiluje ochranu dotčených subjektů a zaměstnanců, (ii) zavádí přísnější ex ante ochranu a kontrolu proti zneužití (čímž se proces přeměn pravděpodobně prodlouží a stane se méně předvídatelný), (iii) reaguje na existující nejednoznačnosti a praxi, a (iv) zavádí možnosti využití digitálních nástrojů a procesů.

Transpoziční lhůta směrnice byla stanovena na 3 roky.

10. 12. 2019
Archiv článků