CZEN

JŠK Legal Flash

Vláda schválila návrhy transpozičních zákonů k V. AML směrnici

Vedle mediálně exponovaného návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů byl schválen i návrh společně projednávané komplexní novely zákona některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon o AML). Novelou zákona o AML by mělo dojít například k rozšíření okruhu povinných osob, nově výslovně zahrnující například realitní zprostředkovatele nebo osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, tedy i kryptoměnami. Návrh dále počítá se zavedením zesílené identifikace a kontroly klientů představujících zvýšené riziko nebo s reformou správního trestání, včetně přísnějších sankcí. Oba návrhy míří do poslanecké sněmovny. Účinnost jejich stěžejních částí je plánována na 1. ledna 2021, tedy téměř rok po uplynutí transpoziční lhůty směrnice.

10. 6. 2020

Autorská práva vévodkyně Meghan

Ve sledovaném sporu vévodkyně ze Sussexu (Meghan Markle) ohledně neoprávněného zveřejnění soukromých dopisů otci, se kromě porušení osobnostních práv bude soud zabývat i autorskými právy.  Naši londýnští kolegové v žalobě mimo jiné argumentovali, že dopisy naplňují znaky literárního díla a jejich uveřejněním v tisku bylo porušeno autorské právo vévodkyně.

Veřejně činné osoby často bojují proti zásahům tisku do svého soukromí. Z důvodu své známosti musí ale tolerovat větší mírou veřejné kritiky, proto jsou jejich osobnostní nároky obtížně vymahatelné. Porušení autorských práv je naproti tomu hodnoceno stejně u všech občanů. Argumentace autorskými právy proto výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu podané žaloby a v podobných sporech by stálo za to, zvážit její uplatnění i v řízeních před českými soudy.

27. 5. 2020

Zaměstnavatel může zakázat zaměstnanci výkon činnosti pouze výslovně

Nejvyšší soud v nedávné době rozhodl, že činnost zaměstnance, který přes pokyn zaměstnavatele k odchodu domů setrvá na pracovišti a pokračuje v práci, je plněním pracovního úkolu a zaměstnavatel je odpovědný za pracovní úraz, který zaměstnanec při této činnosti utrpí. V posuzovaném případě zaměstnanec nerespektoval pokyn zaměstnavatele, aby „šel domů“, a začal si připravovat materiál pro svoji práci, a to i přes to, že příprava materiálu příslušela jinému zaměstnanci. Nejvyšší soud dovodil, že i takovou činnost je třeba považovat za plnění pracovního úkolu, neboť zákaz výkonu určité činnosti může zaměstnavatel učinit výhradně výslovně (jakýkoliv jiný způsob zákazu není dostačující).

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2034/2019 ze dne 21. ledna 2020)

13. 5. 2020
Archiv článků