CZEN

JŠK Legal Flash

Novinky v odměňování členů orgánů volených valnou hromadou

Nejvyšší soud v uplynulých měsících navázal na svou dosavadní judikaturu týkající se schválení odměny členovi orgánu voleného valnou hromadou společnosti, když potvrdil, (i) že schválení valnou hromadou podléhá i odměna za dodržení zákazu konkurenční činnosti po skončení jeho funkce (27 Cdo 4503/2018) a (ii) právo valné hromady přiznat odměnu nad rámec odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, resp. bez splnění tam uvedených podmínek (27 Cdo 372/2019).

2. 9. 2020

Transformace pracovního poměru na dobu neurčitou

Nejvyšší soud v nedávné době rozhodl, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci výslovně zakáže výkon práce po skončení pracovního poměru nebo mu dá jiným způsobem najevo, že s jeho dalším výkonem práce nesouhlasí či takový souhlas neprojeví z důvodu omylu vyvolaného zaměstnancem, přičemž zaměstnanec přesto pokračuje ve výkonu práce, nemůže být takový pracovní poměr transformován na dobu neurčitou ve smyslu § 65 odst. 2 zák. práce. Nicméně pokračuje-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru s vědomím zaměstnavatele ve výkonu práce pouze z důvodu dokončení konkrétních pracovních úkonů vzhledem k jeho dosavadním nadstandardním vztahům se zaměstnavatelem, nedojde bez bližšího zkoumání vůle obou stran k automatické transformaci pracovního poměru na dobu neurčitou.

(Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 2866/2018 ze dne 15. dubna 2020)

6. 8. 2020

Je skládací kolo autorským dílem svého designéra?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se vyjádřil k ochraně legendárního britského kola Brompton. Jeho zvláštností je možnost rychle kolo složit a snadno kamkoli přenést. Patentová ochrana technického provedení oblíbeného kola již vypršela, konkurenci tak nebrání uplatnit ho na svých kolech. Proti napodobeninám se nyní výrobce brání autorským právem a tvrdí, že kolo Brompton je dílem užitého umění. SDEU se sice jednoznačně nevyjádřil, zda je kolo autorským dílem či nikoli, s jistotou ale říká, že design výrobku může být chráněn autorským právem, i když se při jeho vytvoření autor řídil technickými úvahami. Zjištění, zda byl design v tomto případě předurčen technickou funkcí, nebo designérovi zůstala alespoň nějaká tvůrčí svoboda, ponechal na národním soudu. Ten bude tuto otázku ověřovat se zapojením znalců.

13. 7. 2020
« Předchozí 1 6 8 9 10 11 12 13 14 16 21 Následující »
Archiv článků