CZEN

JŠK Legal Flash

Je možné pokračování režimu ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva po jeho odvolání z funkce? Dle Nejvyššího soudu ano.

Podle Nejvyššího soudu se člen představenstva a společnost mohou dohodnout, že jejich vztah upravený smlouvou o výkonu funkce, či souběžně uzavřenou manažerskou smlouvou, bude se změněným obsahem pokračovat i po odvolání člena představenstva z funkce. Ujednají-li si to stany, vztah ze smlouvy o výkonu funkce, či z manažerské smlouvy, může tedy v určitém rozsahu „přežít“ zánik funkce člena představenstva. Takto si lze např. dohodnout (a to i pouhým odkazem na obecné použití zákoníku práce pro daný vztah), že se členem představenstva bude po jeho odvolání z funkce postupováno obdobě jako při odvolání jmenovaného vedoucího zaměstnance dle zákoníku práce, tedy že po odvolání z funkce společnost nabídne (bývalému) členu představenstva jinou práci, a neučiní-li tak (nebo ten ji odmítne), ukončí společnost vztah výpovědí a bude (bývalému) členu představenstva do dne ukončení poskytovat plnění ve výši odpovídající odměně za výkon funkce.

(NS 27 Cdo 2837/2020 ze dne 22. září 2021)

19. 1. 2022

Od 1. ledna 2022 mají zaměstnavatelé nárok na paušalizovanou náhradu nákladů spojených s prováděním srážek ze mzdy u svých zaměstnanců postižených exekucí

Nově má většina zaměstnavatelů, kteří provádí srážky ze mzdy svých zaměstnanců, dle § 270 odstavce 2 OSŘ právo si odečíst paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před tím, než je zašle oprávněné osobě. Výše této náhrady pak podle prováděcí vyhlášky činí 50 Kč měsíčně vůči každému zaměstnanci, u nějž zaměstnavatel srážky ze mzdy provádí. Provádí-li zaměstnavatel u jednoho zaměstnance srážky k vydobytí několika pohledávek zároveň, náleží mu náhrada nákladů za tohoto zaměstnance měsíčně pouze jednou. Pokud zaměstnavatel u některého zaměstnance před vyplacením srážky z ní náhradu pro sebe odečíst zapomene, nárok na ni mu u tohoto zaměstnance za daný měsíc zanikne.

5. 1. 2022

Upozornění ČNB ke správě alternativních fondů

ČNB vydala upozornění pro veřejnost týkající se správců tzv. „alternativních fondů“, tedy společností spravujících majetek menších skupin osob (max. 20 účastníků) nebo kvalifikovaných investorů. ČNB vyvrací mylnou domněnku, že správa alternativních fondů, obdobně jako klasických investičních fondů, podléhá jejímu dohledu. Není tomu tak. ČNB pouze vede veřejný seznam alternativních fondů a jejich správců, což ale neznamená, že by správcům alternativních fondů byla udílena speciální licence, a ČNB na jejich činnost dohlížela. Cílem ČNB je upozornit investory, kteří se do alternativních fondů rozhodnou investovat, že jejich investice jsou rizikovější, neboť investiční strategie alternativních fondů nepodléhá schválení ze strany ČNB, ČNB na její plnění nedohlíží a správcem může být de facto kdokoliv. Investoři by na tuto skutečnost neměli při investování do alternativních fondů zapomínat.

8. 12. 2021
« Předchozí 1 2 3 4 6 11 15 20 Následující »
Archiv článků