CZEN

Financování

Akcelerace úvěru

Může banka z důvodu pandemie zesplatnit úvěr?

Dle nové legislativy přijaté v souvislosti s COVID může dlužník bance oznámit, že si přeje využít moratorium na splácení úvěru. V takovém případě dochází k odložení splátek jistiny úvěru a současně banka nemůže nárokovat finanční sankce navazující na neplacení jistiny. Je-li dlužník právnickou osobou pak v ochranné době platí pouze úroky sjednané v úvěrové smlouvě. Standardně úvěrová smlouva obsahuje výčet případů, kdy je banka oprávněna akcelerovat, může tedy realizovat zajištění, blokovat prostředky na účtech či úvěr zesplatnit. Využil-li dlužník moratorium, banka nesmí akcelerovat jen z důvodu, že není splácena jistina. Avšak v případě, že dlužník neplní jiné povinnosti stanovené úvěrovou smlouvou (např. neplatí sjednané úroky), bude banka moci akcelerovat.

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

1. 4. 2020

Podstatná změna okolností

Mohu po bance požadovat renegociaci podmínek úvěrové smlouvy v důsledku podstatné změny okolností, která nastala v souvislosti s pandemií?

Podstatná změna okolností, která opravňuje smluvní stranu dožadovat se renegociace podmínek, musí být dle českého práva tak podstatná, že založí zvlášť hrubý nepoměr mezi smluvními stranami, tzn. dojde k zásadnímu zvýšení nákladů nebo snížení hodnoty. Dle rozhodovací praxe Mezinárodního institutu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) hranice 50 % není dostatečně výrazná a nejčastěji relevantní míra podstatnosti změny dle literatury je až v úrovních kolem 80 % až 100 % a více. Vzhledem k tomu, že cena úvěrů (úrok, respektive marže) se nijak nesnižuje, bylo by dožadování se tohoto ustanovení pravděpodobně neúspěšné. Navíc, jde o dispozitivní ustanovení zákona a jeho aplikace se běžně v úvěrových smlouvách vylučuje tak, že obě smluvní strany nesou riziko změny okolností. Nicméně, i když takovou regenociaci nemůžete po bance právně vyžadovat, určitě se vyplatí s bankou probrat možnosti, jak zohlednit dopad pandemie na Vaše podnikání

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

30. 3. 2020

Alternativní zdroje financování (bondy aj.)

Potřebuji kapitál na realizaci projektu start-upu. Obávám se ale, že mi banka v době krize nepůjčí. Mám i jiné možnosti?

Určitě se vyplatí oslovit více bank a pokud to lze, chvíli vydržet, až se situace ustálí. Dle našich informací stále některé banky schvalují nová financování, i když rozhodně v menší míře než před vypuknutím krize. V České republice se na trhu stále častěji objevují platformy umožňující tzv. crowdfundingové financování projektů. Jedná se o sdílené investování do soukromých projektů, kdy tvůrce projektu zveřejní svůj nápad a drobní investoři finančně podpoří jeho projekt. Další alternativou je nalezení investora, který výměnou za vstup do start-upu a podíl na výkonu práv (včetně podílu na zisku) investuje do projektu kapitál. Lze také využít institut tichého společníka. Tichý společník investuje svůj kapitál a má právo na podíl na zisku, avšak není oprávněn podílet se na vedení společnosti. 

Roman.Stastny@JSK.cz, +420 226 227 622

27. 3. 2020
« Předchozí 1 2 Následující »
Archiv článků