CZEN

Eva Nováková

Eva Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1999. Již během studií a poté až do roku 2000 pracovala v pojišťovnictví. V letech 2000–2004 pracovala pro pražskou pobočku advokátní kanceláře Allen & Overy a od roku 2004  pro JŠK (dříve Johnson Šťastný Kramařík), kde je od roku 2005 společníkem. Eva je rovněž likvidátorkou pro tuzemské a zahraniční pojišťovny registrovanou Českou národní bankou.

Evinou hlavní specializací je poradenství finančním institucím, zejména v pojišťovnictví, ve kterém má unikátní zkušenosti. V JŠK vede specializovaný tým, který pravidelně zastupuje řadu pojišťoven, zajišťoven, ale i obchodníků s cennými papíry či pojišťovacích nebo investičních zprostředkovatelů. Eva pravidelně asistuje klientům při tvorbě pojistných podmínek a související dokumentace, při strukturování distribučních modelů a vztahů se zprostředkovateli, a zastupuje klienty při řešení velkých či komplikovaných škod zejména z pojištění odpovědnosti. Eva se dlouhodobě věnuje také regulaci související s pojišťovnictvím, a to jak otázkám licenčním, tak otázkám regulace soutěže, reklamy, ochrany spotřebitele či osobních údajů. Asistuje klientům ve správních řízeních, včetně řízení vedených finančním arbitrem. Eva vedla projekt implementace nového občanského zákoníku pro Českou asociaci pojišťoven.

Kromě toho se Eva zaměřuje na spory, IT právo, pracovní právo, náhradu škody a oblast zdravotnictví.