CZEN

Aktuality

Advokátka JŠK Marta Fišnerová přednášela na semináři Data Governance a Big Data

JŠK rozšířila své zkušenosti o nové oblasti. Jednou z nich je i právo ICT, o jehož problematice se diskutovalo na semináři Data Governance a Big Data.
V rámci semináře Data Governance a Big Data, organizovaného telekomunikačním operátorem a poskytovatel ICT služeb a datových center GTS Czech (GTS), seznámili Richard Novák, ředitel pro strategii GTS a Marta Fišnerová, advokátka JŠK účastníky s možnostmi nových technologií v oblasti Big Data a jejich fungováním v rámci platné legislativy.

25. 9. 2014

Zástupci JŠK přednášeli na Podzimním semináři právníků energetických společností

Unie podnikových právníků (UPP) zorganizovala na konci září Podzimní seminář právníků energetických společností, na kterém naši zástupci Eva Nováková a Patrik Müller přednášeli na téma Odpovědnosti (povinnosti k náhradě škody) v souvislosti s dodávkami elektřiny.

24. 9. 2014

JŠK se podílelo na Prague Summer School on International Business Transactions

JŠK se v létě podílelo na mezinárodním projektu Prague Summer School on International Business Transactions (Letní škola mezinárodních obchodních transakcí www.praguesummerschool.org), jehož 2. ročník probíhal pod záštitou MPO a patronátem IES FSV UK.
Prague Summer School on International Business Transactions je unikátní projekt, který kombinuje to nejlepší, jak z právnické, tak z obchodní oblasti, s cílem poskytnout studentům co nejpraktičtější dovednosti. Na rozdíl od standardní výuky, která je zaměřená primárně na teoretické znalosti, Prague Summer School je projektem založeným na praxi, kde se studenti zapojí i do konkrétních obchodních transakcí.

31. 8. 2014