CZEN

Aktuality

JŠK se zúčastnilo křtu komentáře k zákonu o obchodních korporacích a aktivně se podílelo na samotném vzniku komentáře

Křest komentáře k zákonu o obchodních korporacích pořádaný nakladatelstvím Wolters Kluwer, a.s. se konal 30.října 2014 v restauraci LA TERRASSA na Janáčkově nábřeží za spoluúčasti řady významných společností mezi nimiž i advokátní kancelář JŠK, která se prostřednictvím jednoho z partnerů, Tomáše Doležila, podílela i na samotném vzniku tohoto komentáře.
Jedná se zatím o nejobsáhlejší komentář k zákonu o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové účetní souvislosti.

30. 10. 2014

JŠK posílilo svůj tým o marketingovou manažerku

Dne 1.října 2014 se tým JŠK rozrostl o nového člena Terezu Doušovou, která nastoupila na pozici Bussines Development Manager. Tereza vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Faculté Universitaire Catholique de Mons v Belgii, kde žila osm let. Předtím, než nastoupila do JŠK, pracovala v řadě mezinárodních společností, jako například Riverside Company, která je jednou z celosvětově největších investičních společností.
Tereza se podílí na organizaci řady marketingových projektů JŠK, stejně tak na jejich realizaci.

1. 10. 2014

JŠK spolupracovala s Mladou frontou na speciálu Private Equity and Venture Capital.

Private Equity and Venture Capital

1. 10. 2014